ราคาติดตั้ง

installation prices

CAR TYPE

Sedan Size S

( รถยนต์นั่งขนาดเล็ก )

23,800.-

Sedan Size M

( รถยนต์นั่งขนาดกลาง )

25,800.-

Sedan Size L

( รถยนต์นั่งขนาดใหญ่ )

26,800.-

SUV, PPV

( รถยนต์เอนกประสงค์ขนาดเล็ก )

29,800.-

MPV

( รถยนต์เอนกประสงค์ขนาดใหญ่ )

32,800.-

VAN

( รถตู้ )

32,800.-

PICK-UP

( รถกระบะ )

21,800.-

รอบคันพร้อมบานหน้าเต็ม

PROBLACK

PRO40

Sunroof

( กระจกซันรูฟ, หลังคาแก้ว )

8,500.-

Front Glass

( กระจกบานหน้าเต็ม )

12,000.-

CARTYPE

รอบคันพร้อมบานหน้าเต็ม

Sedan Size S

( รถยนต์นั่งขนาดเล็ก )

12,800.-

Sedan Size M

( รถยนต์นั่งขนาดกลาง )

13,800.-

Sedan Size L

( รถยนต์นั่งขนาดใหญ่ )

14,800.-

SUV, PPV

( รถยนต์เอนกประสงค์ขนาดเล็ก )

16,800.-

MPV

( รถยนต์เอนกประสงค์ขนาดใหญ่ )

19,800.-

VAN

( รถตู้ )

22,800.-

PICK-UP

( รถกระบะ )

11,800.-

SALAR +

Sunroof

( กระจกซันรูฟ, หลังคาแก้ว )

2,500.-

Front Glass

( กระจกบานหน้าเต็ม )

3,500.-

CARTYPE

รอบคันพร้อมบานหน้าเต็ม

Sedan Size S

( รถยนต์นั่งขนาดเล็ก )

15,800.-

Sedan Size M

( รถยนต์นั่งขนาดกลาง )

18,800.-

Sedan Size L

( รถยนต์นั่งขนาดใหญ่ )

19,800.-

SUV, PPV

( รถยนต์เอนกประสงค์ขนาดเล็ก )

20,800.-

MPV

( รถยนต์เอนกประสงค์ขนาดใหญ่ )

21,800.-

VAN

( รถตู้ )

23,800.-

PICK-UP

( รถกระบะ )

13,800.-

CR

Front Glass

( กระจกบานหน้าเต็ม )

6,000.-

Sunroof

( กระจกซันรูฟ, หลังคาแก้ว )

4,500.-

CARTYPE

รอบคันพร้อมบานหน้าเต็ม

Sedan Size S

( รถยนต์นั่งขนาดเล็ก )

7,800.-

Sedan Size M

( รถยนต์นั่งขนาดกลาง )

8,800.-

Sedan Size L

( รถยนต์นั่งขนาดใหญ่ )

9,800.-

SUV, PPV

( รถยนต์เอนกประสงค์ขนาดเล็ก )

11,800.-

MPV

( รถยนต์เอนกประสงค์ขนาดใหญ่ )

13,800.-

VAN

( รถตู้ )

16,800.-

PICK-UP

( รถกระบะ )

8,800

U.SA

Sunroof

( กระจกซันรูฟ, หลังคาแก้ว )

1,500.-

Front Glass

( กระจกบานหน้าเต็ม )

2,000.-

ราคานี้เป็นราคากลาง สอบถาม PROMOTION ส่วนลด ได้ที่ร้านค้า Dealer หรือ www.facebook.com/CTXceramicfilm

Tel : 02-101-1366
HOTLINE : 081-9088551

951/4 ถนนพุทธมณฑลสาย3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170.